Vedecká konferencia Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska

Deň otvorených dverí v Banskej Štiavnici

Medzinárodná konferencia v Šali: Človek a rodina-osudy ľudí vo svetle archívnych dokumentoch

Odborný seminár: Záchrana vzácneho archívneho dokumentu

Deň otvorených dverí v Štátnom archíve v Levoči