Archívne dni

XXI. archívne dni v Slovenskej republike (Martin, 2017)

Societa archivárov sa v dňoch 23. – 25. mája 2017 stretla už na XXI. archívnych dňoch v Slovenskej republike, tentoraz v turčianskom Martine. Výzvu každoročného a hlavného organizátora Spoločnosti slovenských archivárov (SSA) na spoluprácu pri organizovaní tejto vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou prijali tri turčianske archívy – Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, Archív Matice slovenskej a Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Martin. Ďalšími partnermi boli Sekcia archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a mesto Martin. Odborné rokovania sa odohrávali v priestoroch Slovenskej národnej knižnici (SNK). Záštitu nad podujatím prevzali minister vnútra SR, minister kultúry SR a primátor mesta Martin. Odborná archívna konferencia s medzinárodnou účasťou bola tentoraz venovaná téme: Osobné fondy (od akvizície po digitalizáciu) s osobitným dôrazom na osobné fondy archivárov alebo Čo nám zostalo po našich predkoch a čo zostane po nás?!

Čítať ďalej:XXI. archívne dni v Slovenskej republike (Martin, 2017)

XX. archívne dni v Slovenskej republike (Tatranská Lomnica, 2016)

Dôležitou formou získania spoločenského uznania každej profesie je prezentácia výsledkov jej práce. Popradské archivárky sa už roky snažia dostať „svoj“ archív a všestrannú prácu archivárov do povedomia širokej verejnosti. Tohto roku si pripomíname 20. výročie I. archívnych dní v Slovenskej republike, ktoré sa v roku 1997 konali v Hoteli Satel v Poprade za účasti vyše 140 archivárov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Asociácie švajčiarskych archivárov a Archívu Otvorenej spoločnosti v strednej Európe. Ich témou bol Stav a perspektívy archívnictva na Slovensku. Medzi hlavných organizátorov I. archívnych dní v Slovenskej republike patril aj jeden najmladších archívnych kolektívov na Slovensku z vtedajšieho Štátneho okresného archívu v Poprade. Do toho podujatia vložili elán a nadšenie, preto sa stretlo s veľkým úspechom a môžeme smelo povedať, že práve v Poprade sa založila krásna tradícia stretávania sa archivárov.

Čítať ďalej:XX. archívne dni v Slovenskej republike (Tatranská Lomnica, 2016)

XVIII. archívne dni v Slovenskej republike (Prešov, 2014)

Tento rok sa slovenskí archivári stretli v dňoch 20. – 22. mája 2014 na XVIII. archívnych dňoch SR v Prešove, organizovaných opäť na akademickej pôde. Ich organizátormi boli Spoločnosť slovenských archivárov, Prešovská univerzita v Prešove, Inštitút histórie Filozofickej fakulty PU v Prešove, MV SR – Štátny archív v Prešove spolu so svojou pobočkou vo Svidníku, Historický ústav SAV – Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS, Vojenský historický ústav. Odborná archívna konferencia sa konala pod záštitou rektora PU prof. RNDr. René Matloviča, PhD.

Čítať ďalej:XVIII. archívne dni v Slovenskej republike (Prešov, 2014)

XVII. archívne dni v Slovenskej republike (Bratislava, 2013)

Archívne dni v Slovenskej republike sú trojdňovým podujatím – vedeckou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorá je každoročne organizovaná na istú tému. Jej cieľom je nielen upozorniť na možnosti bádania v danej oblasti, ale prináša aj metodiku týkajúcu sa odborného spracovania archívnych fondov z danej oblasti, ich ochrany. Toto podujatie organizuje vždy jeden z archívov v Slovenskej republike v spolupráci so Spoločnosťou slovenských archivárov (ďalej SSA). Témou v poradí už XVII. archívnych dní v Slovenskej republike sa stala Veda, kultúra a šport v archívnych dokumentoch. Hlavnými organizátormi tohtoročného podujatia boli Spoločnosť slovenských archivárov a Univerzita Komenského v Bratislave, po prvý raz ho organizačne zabezpečoval verejný špecializovaný archív – Archív Univerzity Komenského, ktorý si v júli 2013 pripomenie 50. výročie svojho vzniku. Ďalšími partnermi boli aj Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS – Historický ústav SAV v Bratislave a Bratislavský samosprávny kraj.

Čítať ďalej:XVII. archívne dni v Slovenskej republike (Bratislava, 2013)

XVI. archívne dni v Slovenskej republike (Trnava, 2012)

V dňoch 22. – 24. mája 2012 sa uskutočnili XVI. archívne dní v Slovenskej republike. Účastníkov tejto odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou archivárov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a Slovinska privítalo mesto bohaté na históriu nazývané aj „malý slovenský Rím“ – Trnava. Úspešné podujatie organizovala Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci s archivármi zo Štátneho archívu v Bratislave, ktorého odborná téma bola venovaná Verejnej správe po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov. Ďalšími spoluorganizátormi podujatia boli MV SR – odbor archívov, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Trnavská univerzita v Trnave a Trnavská arcidiecéza. Konferencie sa prvýkrát zúčastnil aj generálny tajomník Medzinárodnej rady archívov (MRA) sídliacej v Paríži David Leitch.

Čítať ďalej:XVI. archívne dni v Slovenskej republike (Trnava, 2012)